Türk Telekom Altyapı Ürünleri

KONYA üretim tesisimizde; Türk Telekom Erişim şebekesi tesislerinde kullanılan Prefabrik Beton Menhol, Prefabrik Beton Ek Odası, Ek Odası Çerçevesi ve Prefabrik Beton Kaideleri; “Erişim Şebekesi Malzeme Standartları ve Temin Esaslarına” uygun olarak üretmekteyiz.